มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Previous
Next

มหาวิทยาลัยคริสเตียน Christian University of Thailand

มหาวิทยาลัยคริสเตียน Christian University of Thailand

Colleges

WHY? Christian University of Thailand

News

The Vision จาก C.U.T. Newsletter

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน

     การเรียนให้สำเร็จปริญญาในมหาวิทยาลัยคริสเตียน ยังมีความจำเป็นหรือไม่สำหรับคนรุ่นใหม่?

ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปีนี้ได้มีผู้ตั้งคำถามสำคัญข้างต้นอย่างแพร่หลายในแวดวงต่างๆ โดยมักยกสาเหตุสำคัญหลักๆ คือ
     1. มหาเศรษฐีระดับโลกที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย เช่น Steve Jobs (ผู้ร่วมก่อตั้งApple)
Bill Gate (ผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft) Mark Zuckerberg (ผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook) ล้วนเคยเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำแต่ชิงลาออกก่อนได้รับปริญญาตรี ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือพ่อค้าแม่ค้าในเมืองไทยหลายคนก็ประสบความสำเร็จทั้งที่ไม่มีใบปริญญาหรือทำธุรกิจระหว่างเรียน ดังนั้นคนที่ประสบความสำเร็จจึงไม่ต้องมีใบปริญญา
     2. บริษัทชั้นนำเช่น Google และ Apple เริ่มรับสมัครพนักงานจากทักษะที่ต้องการ เช่น การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์โดยไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญา

Activities

Rewards

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” 

อ่านเพิ่มเติม