มหาวิทยาลัยคริสเตียน

logo-Christian

ติดต่อเรา

แผนที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม

แผนที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3438-8555
โทรสาร 0-3427-4500
christian@christian.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์

แผนที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน พญาไท

ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ
ณ อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
328 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2214-6303-