มหาวิทยาลัยคริสเตียน

logo-Christian

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2567

รายละเอียดทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษาผู้นับถือศาสนาคริสต์และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดคริสตจักรในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล และฟุตซอล

ทุนการศึกษาหน่วยงานภายนอก

มูลนิธิคุณแม่น้อย จงสถิตย์วัฒนา

เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หมายเหตุ  ยกเว้นทุนต่อไปนี้ ไม่ต้องส่งสัญญาทุน 

  1. ทุนการศึกษาส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)
  2. ทุนการศึกษาส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)
  3. ทุนการศึกษาส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3)
  4. ทุนการศึกษาส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ปีการศึกษา 2567
  5. ทุนการศึกษาพี่จูงน้อง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อัพเดต: 23 พฤษภาคม 2567