มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเอกชนอันดับต้นๆ
ของประเทศ

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับต้นๆ ของประเทศที่อยู่ภายใต้สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม เปิดดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 มีความโดดเด่นด้านพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จนได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ จึงทำให้สถาบันแห่งนี้กลายเป็นตัวเลือกแรกๆ ของผู้ที่สนใจเรียนพยาบาลและสาขาด้านวิทย์สุขภาพ

 • การันตีได้งานทำ 100%: อ้างอิงจากสถิติของรุ่นพี่บัณฑิตได้งานทำทุกคน ดังนั้น ไม่ว่าจะเลือกเรียนพยาบาล หรือเลือกเรียนกายภาพบำบัด หรือสาขาอื่นๆ ก็ไม่ต้องกังวล เพราะได้งานทำแน่นอน
 • สร้างประสบการณ์พร้อมทำงาน: เข้มข้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีให้ฝึกครบทุกทักษะวิชาชีพ เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานจริง กลายเป็นที่ต้องการขององค์กรชั้นนำมากมาย
 • มีรุ่นพี่ทำงานอยู่ทุกวงการ: รุ่นพี่พิสูจน์แล้วว่าจบที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีความสามารถครบ ทำงานได้หลากหลาย พร้อมกับปูทางให้น้องๆ ได้ทำตามความฝัน และกลายเป็นมืออาชีพในสายงานที่ตัวเองเลือก
 • หลักสูตรตอบโจทย์ตลาดแรงงาน: วางหลักสูตรโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงในแต่ละสายงาน พร้อมเสริมด้วยรายวิชาสุดพิเศษที่สามารถนำไปต่อยอดในวิชาชีพได้
 • ค่าเทอมคุ้มค่า กู้ยืมเรียนได้: แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน แต่ค่าเทอมถูกมาก แถมยังมีทุนการศึกษาหลายประเภท ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับผู้ที่เลือกเรียนผู้ช่วยพยาบาล ก็สามารถเลือกผ่อนจ่ายได้ด้วย
 • อาจารย์ดูแลใกล้ชิด ปั้นจนเป็นมืออาชีพ: ไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนยาก เพราะมีอาจารย์คอยดูแลอยู่ตลอด สงสัยตรงไหนก็สอบถามได้เสมอ

ทุกสาขา การันตีจบมามีงานทำ 100%

     สำหรับคณะและสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยคริสเตียนเปิดสอน จะมีท้ังหมด 11 หลักสูตรด้วยกัน

โดยแบ่งออกเป็นระดับปริญญาตรีทั้งหมด 10 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร ดังนี้

คณะพยาบาลศาสตร์

1. สาขาพยาบาลศาสตร์

 • หลักสูตรที่คนอยากเรียนพยาบาลที่มหาวิทยาลัยเอกชนสนใจมากที่สุด
 • ได้รับการรองรับจากสภาการพยาบาล
 • มี MOU กับโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 50 แห่ง

2. สาขาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ)

 • เรียนพยาบาลด้วยภาษาอังกฤษ มีโอกาสได้ฝึกงานต่างประเทศ
 • ปูพื้นฐานภาษา เพิ่มโอกาส อนาคตไกล
 • ได้รับการรองรับจากสภาการพยาบาล

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN 1 ปี)

 • หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนผู้ช่วยพยาบาลแค่ 1 ปี
  (เสาร์-อาทิตย์)
 • ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
 • ค่าเทอมผ่อนจ่ายได้ มีงานรองรับแน่นอน

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. สาขากายภาพบำบัด

 • ได้รับการรับรองจากสภากายภาพบำบัด
  (หลักสูตรดีเยี่ยม)
 • เรียนกายภาพบำบัดที่นี่ ได้ฝึกสกิลครบทุกด้าน ฝึกจริงที่คลินิกเฉพาะทาง
 • อาจารย์มีประสบการณ์ดูแลนักกีฬาระดับทีมชาติ
 • มีคลินิกกายภาพบำบัดให้ฝึกประสบการณ์

5. สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

 • สอนครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
 • ทำงานได้ทั้งในโรงงานและโรงพยาบาล
 • ต่อยอดเป็นนักกำหนดอาหารได้

6. สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 • มหาวิทยาลัยคริสเตียนออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกด้าน ที่นักกีฬาควรมีติดตัว
 • โดดเด่นด้านออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กได้

7. สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์

 • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนไม่กี่แห่งที่เปิดสอนสาขานี้
 • เป็นอาชีพที่ทุกโรงพยาบาลต้องการ มีงานรองรับแน่นอน
 • ได้เงินเดือนเริ่มต้นสูง ต่อยอดเส้นทางนักประดิษฐ์
 • ห้องปฏิบัติการใช้ได้ 24 ชั่วโมง มีอาจารย์เป็นโค้ช

คณะสหวิทยาการ

8. สาขาการจัดการบริการสุขภาพ

 • เรียนทั้งด้านบริหาร เลขานุการ และการแพทย์
 • ทุกโรงพยาบาลต้องการ มีงานรองรับ ต่อยอดธุรกิจส่วนตัว

9. สาขาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

 • สอนทุกเทคนิค อุปกรณ์มีให้พร้อม
 • ส่งประกวดคว้ารางวัลมากมาย เก็บผลงานเข้าพอร์ตได้เรื่อยๆ
 • มหาวิทยาลัยคริสเตียนส่งเสริมให้ทำงานได้ตั้งแต่ตอนเรียน

10. สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

 • ได้เรียนทุกสายงาน เช่น มัคคุเทศก์ โรงแรม เชฟ บาร์เทนเดอร์ ฯลฯ
 • โครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศเยอะมาก
 • ค่าเทอมไม่แพง มีทุนการศึกษาหลายประเภทรองรับ

11. สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า

 •  เรียนเกี่ยวกับหลักการบริหารธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
 • เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจการค้า หรือสร้างธุรกิจให้อัพเดท ทันทุกยุคสมัย
 • เรียนจบหลักสูตรมีงานทำกับบริษัทมหาชนแน่นอน 100%

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยเอกชนที่คุ้มค่า

    ด้วยความที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นขยายโอกาสทางการศึกษาระดับในระดับอุดมศึกษา ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทำให้ค่าเทอมของแต่ละสาขานั้นไม่แพง สามารถจับต้องได้ 

     ซึ่งค่าเทอมของแต่ละสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน จะคิดรวมค่าใช้จ่ายตลอดทั้งหลักสูตร เป็นการประมาณการค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดหลักสูตร ที่ขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของบัณฑิตในแต่ละเทอม หรือค่าใช้จ่ายที่มีการแปรผัน)โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะพยาบาลศาสตร์

 • เรียนพยาบาล หลักสูตรภาษาไทย 4 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 440,430 บาท
 • เรียนพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 578,330 บาท
 • เรียนผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 65,000 บาท

คณะวิทยาศาสตร์

 • เรียนกายภาพบำบัด หลักสูตร 4 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 356,850 บาท
 • เรียนวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตร 4 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 310,000 บาท
 • เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตร 4 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 264,000 บาท
 • เรียนนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ หลักสูตร 4 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 310,000 บาท

คณะสหวิทยาการ

 • เรียนออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย หลักสูตร 4 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 280,000 บาท
 • เรียนการจัดการบริการสุขภาพ หลักสูตร 4 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 230,000 บาท
 • เรียนการจัดการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตร 4 ปี: มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 280,000 บาท

สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยที่ทุกๆ สาขามีขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์เหมือนกัน สมัครง่าย รอเรียกสัมภาษณ์ได้เลย

กล้าการันตี จบที่นี่มีงานทำทุกคน

     มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้เตรียมพร้อมในทุกๆ ด้านให้กับนักศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสได้งานทำหลังจบการศึกษา

โดยเตรียมความพร้อมให้ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งจบหลักสูตร

 • ทุกหลักสูตรผ่านการออกแบบและวางโครงสร้างจากผู้เชี่ยวชาญ เนื้อหาที่เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง ปูพื้นฐานทฤษฎีให้แน่น พร้อมฝึกทักษะปฏิบัติจนชำนาญ พร้อมทำงานทันที
 • เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีการทำ MOU ร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 50 แห่ง และสถานประกอบการอีกมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

– ผู้ที่เรียนพยาบาล หลักสูตรปกติ และผู้ที่เรียนผู้ช่วยพยาบาล มีโอกาสได้ฝึกงานที่โรงพยาบาลชั้นนำ

– ผู้ที่เรียนพยาบาล นานาชาติ มีโอกาสได้ฝึกงานในโรงพยาบาลที่ต่างประเทศ

– ผู้ที่เรียนกายภาพบำบัด จะได้ฝึกครบทุกคลินิคเฉพาะทาง

– ผู้ที่เรียนวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ และนวัตกรรมฯ อาหารและโภชนาการ ได้ฝึกใช้เครื่องมือจริง พร้อมฝึกทักษะค้นคว้าวิจัย ต่อยอดอาชีพได้

– ผู้ที่เรียนออกแบบกราฟิกฯ และการจัดการบริการสุขภาพ ได้ฝึกใช้ทักษะจนมีความชำนาญ มีความได้เปรียบกว่า

– ผู้ที่เรียนการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

 

มีโอกาสได้ฝึกงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

 • มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมและทันสมัย ได้ฝึกใช้เครื่องมือและฝึกทักษะปฏิบัติอย่างเต็มที่
 • อาจารย์ทุกท่านพร้อมดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ฝึกฝนให้จนเป็นมืออาชีพ
 • ผู้ประกอบการต่างเชื่อมั่นในความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน หลายคนถูกจองตัวตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ


เพราะฉะนั้นความเชื่อที่ว่า “เรียนมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วจะหางานยาก” ถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่จริง เพราะจบที่นี่มีโอกาสได้งานทำหลังจบการศึกษาสูงมาก เพราะมีครบทั้งความรู้และทักษะวิชาชีพ การันตีด้วยสถิติรุ่นพี่บัณฑิตได้งานทำทุกคน

มหาวิทยาลัยร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้

     สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยคริสเตียนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทางบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ พยายามจัดองค์ประกอบทุกอย่างให้มีความเหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษามากที่สุด

ดังนั้น ใครที่อยากเรียนพยาบาล กายภาพบำบัด วิทย์กีฬาฯ รวมไปถึงสาขาอื่นๆ ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพแวดล้อมเลย ใช้ชีวิตได้สะดวกสบายเหมือนบ้านหลังที่ 2 อย่างแน่นอน

 • มีพื้นที่สีเขียวอยู่ทั่วทุกมุม มีทั้งต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มคอยให้ร่มเงา บังแสงแดด สร้างบรรยากาศที่ดี เต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์
 • อากาศไม่ร้อน เพราะมีบ่อน้ำพุและสระบัว บรรยากาศเย็นสบาย
 • มีพื้นที่พักผ่อนสำหรับสร้างความผ่อนคลายให้กับนักศึกษา
 • ค่าเทอมที่จ่ายไปคุ้มค่ามากๆ เพราะทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
 • ทุกพื้นที่มีการดูแลรักษาความสะอาดเป็นประจำ โดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำที่ใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ
 • มีคลินิกกายภาพบำบัดของสาขากายภาพบำบัดให้เข้าใช้บริการ ปวดเมื่อยตรงไหน มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหว ติดต่อได้เลย ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่คนที่เรียนกายภาพบำบัดเท่านั้น
 • สุขภาพแข็งแรง เพราะมีฟิตเนสของสาขาวิทย์กีฬาฯ ซึ่งมีอุปกรณ์ครบครัน นอกจากนั้นยังมีสระว่ายน้ำให้ใช้บริการ คนที่เรียนสาขาอื่นๆ ก็สามารถเข้าใช้งานได้
 • สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งหอสมุด สนามกีฬา โรงอาหาร ร้านค้าต่างๆ เป็นต้น
 • ส่วนคนที่เรียนผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งจะต้องเข้าเรียนที่ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์เป็นหลัก ก็มีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่แพ้กัน อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ เดินทางสะดวกมากๆ

ทำเลดี คุณภาพชีวิตดี
ที่จังหวัดนครปฐม

นอกจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนจะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยแล้ว ในส่วนของคุณภาพชีวิตของนักศึกษาก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

 • มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม เดินทางสะดวก มีรถประจำทางผ่านหน้ามหาวิทยาลัย
 • หอพักในมหาวิทยาลัย เป็นหอหญิงล้วน แต่ละห้องมีความกว้างขวาง เฟอร์นิเจอร์ครบ ระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม
 • นอกจากนั้นแล้ว หอพักในมหาวิทยาลัยมีห้องนั่งเล่นรวมให้มานั่งพักผ่อน และยังเป็นจุดที่ใช้ติวหนังสือด้วยกันกับเพื่อนๆ ไม่ว่าจะเรียนพยาบาล เรียนกายภาพบำบัด หรือเรียนสาขาอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็มักจะมารวมตัวกันที่นี่ทั้งนั้น
 • หอพักนอกมหาวิทยาลัยมีราคาไม่แพง มีความปลอดภัยสูง อยู่ไม่ไกล เดินทางสะดวก และอยู่ใกล้ตลาดนัด
 • ค่าเทอม ค่าครองชีพถูกมาก มีอาหาร ขนม และเครื่องดื่มอร่อยๆ ให้เลือกซื้อเพียบ
 • วันหยุดก็สามารถออกมานั่งผ่อนคลายที่คาเฟ่สวยๆ ที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย มีรถประจำทางผ่าน
 • สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมาก ทั้งวัด ตลาดน้ำ สวนสวยๆ รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า

เสียงยืนยันจากรุ่นพี่ที่จบ
ม.คริสเตียน

ขอตอกย้ำคุณภาพของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ด้วยประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ทุกสาขา

 • เลือกเรียนพยาบาลที่นี่ เพราะหลักสูตรเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทำให้สามารถทำงานที่ต่างประเทศได้
 • มีจุดเด่นด้านคณะพยาบาลและวิทย์สุขภาพ
  โรงพยาบาลชั้นนำเลือกรุ่นพี่เข้าไปทำงานเยอะมาก เลยเลือกเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่นี่ เพราะมั่นใจว่าได้งานทำแน่นอน
 • เรียนกายภาพบำบัดที่นี่ อาจารย์ช่วยเหลือตั้งแต่เรื่องเรียน พบจบแล้วก็ช่วยเรื่องหางานให้
 • หลักสูตรเน้นสอนสิ่งที่ใช้ได้จริง ทำให้เวลาทำงานจริงสามารถเรียนรู้งานได้เร็วกว่าคนอื่น ต่อยอดได้
 • เป็นหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน มีความได้เปรียบกว่า ไม่ยาก ทุกคนเรียนได้
 • อาจารย์ดูแลดีมาก ใส่ใจทุกอย่าง ช่วยปูพื้นฐานให้ใหม่ สนับสนุนทุกอย่าง ปั้นจนเป็นมืออาชีพด้านกราฟิก
 • สังคมภายในรั้วน้ำเงินทองอบอุ่นมาก ไม่ว่าจะเรียนสาขาไหน ทั้งอาจารย์ รุ่นพี่ และเพื่อนๆ ก็ช่วยเหลือกัน อยู่กันแบบครอบครัว
 • อาจารย์คอยสนับสนุนตลอด ทำให้มีโอกาสได้ฝึกงานในบริษัทที่มีชื่อเสียง เพื่อค้นหาสายงานที่ตัวเองชอบ
 • หลังจบการศึกษา ก็ได้รับการ support จากทางมหาวิทยาลัยคริสเตียน ช่วยให้เราเติบโตมากขึ้นในสายงานที่เลือกทำ

 

สมัครวันนี้ มีที่เรียนก่อนใคร สบายใจก่อนเพื่อน รีบยื่นใบสมัครออนไลน์ก่อนเต็ม!