มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ทำไมจบแล้วเงินดี ? จบ วิศวกรรมชีวการแพทย์ ทำงานอะไรได้บ้าง!

>> จบวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่ว่ารายได้ดี เค้าทำอาชีพอะไรกัน <<

*นี่คือหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในไทยแค่ไม่กี่แห่ง

*ทำให้ใครๆ ต่างก็ต้องการตัวบัณฑิตสาขานี้ไปทำงานด้วย

*รายได้จึงสูงและมีความมั่นคง แถมยังมีตำแหน่งงานให้เลือกทำเยอะ

✅ วิศวกรชีวการแพทย์ประจำโรงพยาบาล

– บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

– ให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือกับวิชาชีพอื่นๆ

– ตรวจเช็กคุณภาพและสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ

– ซึ่งทุกคนจะได้ไปดูงานและฝึกงานในโรงพยาบาลจริง

– จึงมีประสบการณ์และมีความคุ้นเคยกับการทำงานในรูปแบบนี้

✅ วิศวกรฝ่ายขาย

– นำเสนอเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและบริษัท

– ดูแลลูกค้าเก่าและคอยหาลูกค้าใหม่

– อีกทั้งยังได้รับค่าคอมมิชชัน

– ซึ่งในขณะเรียนที่นี่ ก็จะได้ฝึกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ อยู่แล้ว

– จึงเข้าใจหลักการและระบบการทำงานได้เป็นอย่างดี

– สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างคล่องแคล่ว ดูมีความน่าเชื่อถือ

✅ วิศวกรบริการเทคนิค

– เป็นงานบริการหลังการขาย

– คอยติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์

– แนะนำการใช้งานให้กับลูกค้า

– ซึ่งทางสาขา มีเครื่องมือแพทย์ให้น้องๆ ได้สัมผัส

– ได้ฝึกใช้ ฝึกซ่อมแซม ฝึกตั้งค่าเครื่องจริง

– เมื่อเจอเครื่องมือรูปแบบใหม่ จึงเรียนรู้ได้เร็ว

– สามารถแก้ไขปัญหาที่เจอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

✅ นักอุปกรณ์ชีวการแพทย์

– ดูแลและซ่อมแซมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงระบบของเครื่องมือ

– สอบเทียบการแสดงผลต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

– ซึ่งความชำนาญในการซ่อมแซมก็ได้มาจากการฝึกฝนทักษะ

– เรามีห้องปฏิบัติการที่เปิด 24 ชั่วโมง คอยรองรับ

– ศึกษาและเก็บประสบการณ์ได้เต็มที่

– นอกจากนั้นยังมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำด้วย

✅ นักพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์

– ศึกษาและค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการรักษาผู้ป่วย

– พัฒนาระบบการส่งสัญญาณของเครื่องมือต่างๆ

– ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้หลากหลายด้าน

– ทั้งในเรื่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุที่เลือกใช้

– รวมไปถึงการทำงานของร่างกายด้วย

– ทั้งหมดอยู่ในหลักสูตร และนำมาใช้ในการทำงานได้จริง

✅ นักวิจัยเครื่องมือแพทย์

– เก็บข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

– วิเคราะห์และหาข้อดีข้อเสียของการใช้วัสดุต่างๆ

– วิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

– ซึ่งน้องๆ จะถูกสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์อยู่ในทีมวิจัยเครื่องมือแพทย์

– จะได้รับความรู้และเทคนิคบางอย่างที่ไม่มีอยู่ในหนังสือ

– เข้าใจกระบวนการวิจัย ทำงานนี้ได้อย่างแน่นอน

*ใครอยากมีเงินเดือนสูง อนาคตมั่นคง

*เลือกเรียนวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.คริสเตียน เลย

*ไม่ต้องจบสายวิทย์ ก็สมัครได่!

—————————-

 

#WellnessEducation #มหาวิทยาลัยคริสเตียนนครปฐม #มอคริสเตียน #มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านสุขภาวะ #สายสุขภาพ #สายวิชาชีพ #จบมามีงานทำ100% #กราฟิกและมัลติมีเดียคริสเตียน