มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ม.6 หลายคนไม่รู้ เรียนบริหารแต่ทำงานในโรงพยาบาลได้

>> รู้มั้ย จบการจัดการบริการสุขภาพ ทำอาชีพได้เยอะกว่าที่คิด <<

*นี่คือหลักสูตรที่มีความโดดเด่นกว่าใคร
*เรียนสายบริหารแต่สามารถทำงานมั่นคงในโรงพยาบาลได้

*เพราะบูรณาการความรู้ด้านบริหาร การแพทย์ และเลขานุการเข้าด้วยกัน

*ทำให้มีความรู้หลายด้าน เลือกทำงานได้เยอะมาก

 

✅ เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

– จัดทำเวชระเบียนผู้ที่มารับบริการ

– จัดเก็บประวัติผู้ป่วยในและนอกให้เป็นไปตามระบบ

– วางระบบบริการงานเวชระเบียน

– ซึ่งน้องๆ สามารถทำงานนี้ได้อย่างแน่นอน

– เพราะเรามีรายวิชาสอนโดยเฉพาะ

✅ เจ้าหน้าที่เวชสถิติ

– จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางสถิติของผู้ป่วย

– วิเคราะห์และสรุปรายงานสถิติทางการแพทย์

– ซึ่งในการเรียนการสอนจะมีการพาศึกษาดูงาน

– ทำให้น้องๆ เกิดความเข้าใจลักษณะงานเวชสถิติ

– สามารถนำมาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

✅ เลขานุการผู้บริหารโรงพยาบาล คลินิก หรือธุรกิจสุขภาพ

– คัดกรองและจัดการงานเอกสาร

– ทำตารางนัดหมาย รวมไปถึงจัดการประชุม

– ประสานงานกับแผนกอื่นๆ

– ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนในรายวิชาเลขานุการทางการแพทย์

– ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำ

– สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานได้ จัดตารางเป็น

– นอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารได้ด้วย

✅ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดโรงพยาบาล คลินิก หรือธุรกิจสุขภาพ

– วางแผนกลยุทธ์การตลาด

– เก็บรวบรวมข้อมูลคู่แข่ง

– วิเคราะห์ลักษณะกลุ่มลูกค้า

– ซึ่งน้องๆ จะมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าขณะเรียน

– อีกทั้งยังได้เรียนกลยุทธ์ในแบบต่างๆ

– ทำให้สามารถวิเคราะห์และเลือกโปรโมทได้ตรงจุด

✅ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ด้านเวชภัณฑ์ หรือธุรกิจสุขภาพ

– นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่

– ต้องมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ตอบคำถามได้

– ได้รับค่าคอมมิชชัน

– ส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งงานในบริษัทเวชภัณฑ์

– เราจึงมีสอนศัพท์เทคนิคต่างๆ เพื่อให้สามารถคุยกับลูกค้าได้

✅ เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้า ด้านเวชภัณฑ์ หรือธุรกิจสุขภาพ

– เป็นการให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ

– ช่วยเหลือและให้ข้อมูลกับลูกค้า

– ซึ่งในบางครั้งจะต้องอาศัยความรู้กฎหมายเพื่ออธิบายข้อสงสัยต่างๆ

– หลักสูตรนี้ จึงมีการสอนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพ

– น้องๆ จะได้รับมีความรู้และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

✅ เจ้าของธุรกิจบริการสุขภาพ

– คลินิกเสริมความงาม

– จะต้องบริหารงานและสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ

– ซึ่งในหลักสูตรนี้จะมีรายวิชาสอนการทำธุรกิจสุขภาพ

– ได้เรียนรู้รูปแบบกลยุทธ์ธุรกิจมากมาย

– อีกทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องการทำบัญชีและภาษีต่างๆ

– ช่วยเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบในอนาคต

*ดังนั้น ใครที่ไม่อยากเรียนวิทย์ แต่อยากทำงานด้านสุขภาพ

*สาขานี้ตอบโจทย์มากๆ เลือกทำงานได้หลายอาชีพ

*แถมยังต่อยอดไปทำงานสายอื่นๆ ได้อีกด้วย รีบยื่นใบสมัครเลย!

—————————-

 

#WellnessEducation #มหาวิทยาลัยคริสเตียนนครปฐม #มอคริสเตียน #มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านสุขภาวะ #สายสุขภาพ #สายวิชาชีพ #จบมามีงานทำ100% #กราฟิกและมัลติมีเดียคริสเตียน