มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เรียนวิทย์ฯ กีฬา ที่ ม.คริสเตียน จบมาทำงานอะไร?

>> จบวิทย์กีฬาฯ เลือกทำงานได้เยอะมาก! <<

*ด้วยความที่หลักสูตรนี้ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการกีฬา

*ทำให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมสายงานต่างๆ เลือกทำงานได้เยอะมาก

 

✅ นักกีฬาอาชีพ

– เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ

– ฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่โค้ชจัดไว้ให้

– ยิ่งได้เรียนวิทย์กีฬา ก็ยิ่งช่วยให้อาชีพนี้สามารถไปได้ไกลมากขึ้น

– เพราะสามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาศักยภาพตัวเอง

– อีกทั้งยังช่วยให้สามารถวิเคราะห์เกมการแข่งขันได้

✅ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

– ช่วยดูแลนักกีฬาทั้งร่างกายและจิตใจ

– คอยศึกษาและหาเทคนิคกีฬาดีๆ ให้กับนักกีฬา

– ต้องทำงานร่วมกับโค้ชกีฬา

– ซึ่งในหลักสูตรจะมีการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมอยู่แล้ว

– ทั้งด้านกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ โภชนาการ และอื่นๆ

– อีกทั้งยังลงลึกเกี่ยวกับกีฬาต่างๆ ด้วย

– ทำให้เข้าใจความต้องการของนักกีฬาได้เป็นอย่างดี

✅ เทรนเนอร์

– จัดโปรแกรมออกกำลังกายให้กับแต่ละคน

– ให้คำแนะนำวิธีการออกำลังกายที่ถูกต้อง

– ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องการจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย

– โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก

– นอกจากนั้นยังมีการฝึกปฏิบัติ ได้ลงสนามจริง

– สามารถแนะนำท่าทางการออกกำลังกายได้ถูกวิธี

✅ โค้ช

– จัดโปรแกรมการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา

– วางแผนรูปแบบการเล่นกีฬาในแต่ละการแข่งขัน

– โดยใช้ความรู้หลายๆ ด้านมาประยุกต์ด้วยกัน

– ซึ่งในหลักสูตรนี้ น้องๆ จะได้ฝึกจัดโปรแกรมแบบนี้อยู่แล้ว

– ทำให้มีประสบการณ์ สามารถเลือกวิธีการฝึกที่มีประสิทธิภาพได้

✅ นักวิเคราะห์สมรรถนะเชิงกีฬา

– วิเคราะห์ทักษะของนักกีฬาแต่ละคน

– พร้อมศึกษาและหาข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะของนักกีฬาต่อไป

– โดยใช้ความรู้ในหลายๆ ด้าน ซึ่ง ม.คริสเตียน สอนครอบคลุมอยู่แล้ว

– ทั้งในเรื่องของกายวิภาค ชีวกลศาสตร์ ฯลฯ

– ทำให้สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และวิธีแก้ไขได้ตรงจุด

 

 

✅ ผู้ตัดสินกีฬา

– มีความเข้าใจและรู้กฎกติกาของกีฬาประเภทนั้นๆ

– ต้องทำงานร่วมกับผู้ตัดสินคนอื่นๆ

– มีรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆ

– นอกจากนั้นยังมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ตัดสินกีฬา

– ทำให้มีความรู้และได้เคล็ดลับต่างๆ มามากมาย

✅ นักจิตวิทยาการกีฬา

– ช่วยสร้างแรงใจให้กับนักกีฬา

– ช่วยให้คำแนะนำเมื่อนักกีฬาต้องพบเจอกับความล้มเหลว

– ช่วยหาวิธีคลายเครียดที่เหมาะสม

– ซึ่งจะต้องใช้ความรู้ในรายวิชาจิตวิทยาการกีฬา

– เพื่อให้สามารถหาวิธีผ่อนคลายที่มีประสิทธิภาพได้

*ดังนั้น ใครที่อยากทำงานในวงการกีฬาต้องรีบสมัครแล้ว

*เพราะหลักสูตรพร้อมผลักดันให้น้องๆ ได้ทำตามความฝัน

*อาจารย์พร้อมส่งเสริมในทุกๆ ด้าน ยื่นใบสมัครเลย!

—————————-

 

#WellnessEducation #มหาวิทยาลัยคริสเตียนนครปฐม #มอคริสเตียน #มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านสุขภาวะ #สายสุขภาพ #สายวิชาชีพ #จบมามีงานทำ100% #กราฟิกและมัลติมีเดียคริสเตียน