มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สำหรับคนอยากเรียนต่อด้านอาหาร

> เรียนโภชนาการและนวัตกรรมอาหาร ม. คริสเตียน จบมาทำอะไรได้บ้าง <<

*หลักสูตรโภชนาการและนวัตกรรมอาหารของที่นี่มีความโดดเด่น

*เพราะเรียนทั้งด้านโภชนาการและนวัตกรรมอาหารไปพร้อมๆ กัน

*ไม่ต้องเลือกเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้เลือกทำอาชีพได้เยอะมาก

 

✅ นักวิทยาศาสตร์การอาหาร

– วางแผนการแปรรูปอาหารให้เป็นไปตามหลักการ

– ศึกษาและวิเคราะห์วัตถุดิบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์

– ซึ่งหลักสูตรนี้จะมีการปูพื้นฐานความรู้ด้านเคมีอาหาร

– รวมไปถึงสอนลงลึกเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปอาหาร

– ทำให้น้องๆ มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำอย่างแน่นอน

✅ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ

– ตรวจสอบและคอยกำกับคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน

– ตรวจสอบกระบวนการผลิตและกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน

– ซึ่งจะมีการสอนเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มขัน

– นอกจากนั้นยังมีย้ำเรื่องมาตรฐานและสุขอนามัยแบบเน้นๆ

– รู้ลึก รู้จริง ตรวจสอบและแก้ไขจุดบกพร่องได้

✅ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

– คิดค้นและพัฒนาอาหารแบบใหม่

– ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละแบบ

– ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์

– รวมไปถึงมีโอกาสได้ลองพัฒนาสูตรอาหารของตนเอง

– ได้ฝึกฝนทักษะในห้องปฏิบัติการอย่างเต็มที่

– มีทักษะการค้นคว้าและวิจัย เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานมากๆ

✅ นักโภชนาการในโรงพยาบาล

– จัดอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคต่างๆ

– วางแผนและให้คำแนะนำด้านโภชนาการกับผู้ป่วย

– โดยใช้ความรู้ด้านโภชนบำบัดที่ได้เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

– ทำให้มีความเข้าใจข้อจำกัดทางด้านร่างกายต่างๆ

– สามารถเลือกอาหารที่เหมาะสมให้ผู้ป่วยในแต่ละโรคได้

✅ นักโภชนาการประจำทีมกีฬา

– วางแผนและคำนวณสารอาหารที่เหมาะสม

– จัดอาหารที่เหมาะสมให้กับนักกีฬาแต่ละคน

– ซึ่งในหลักสูตรนี้จะมีการสอนประเมินภาวะโภชนาการ

– ทำให้ประเมินความต้องการสารอาหารต่างๆ ได้

– เพื่อช่วยเสริมศักยภาพด้านกีฬาในอีกทางหนึ่ง

 

✅ นักโภชนาการประจำโรงเรียน

– ตรวจสอบคุณภาพอาหาร

– วางแผนจัดอาหารให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย

– เนื่องจากได้เรียนเกี่ยวกับโภชนาการของช่วงวัยต่างๆ

– ทำให้มีความเข้าใจว่าร่างกายของเด็กแต่ละวัยต้องการเสริมอะไรบ้าง

– จึงสามารถจัดอาหารที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ได้

✅ เจ้าของธุรกิจอาหาร

– บริษัทอาหารสุขภาพ

– จะต้องวางแผนงาน และบริหารธุรกิจ

– ซึ่งจะมีการสอนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน

– ทำให้มีความเข้าใจในเรื่องของต้นทุนต่างๆ

– สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายและวางแผนธุรกิจได้

– นอกจากนั้นยังมีความเข้าใจและรู้ทิศทางของเทรนด์อาหารด้วย

*ใครอยากเป็นตัวจริงในสายอาหาร แถมยังเลือกทำงานได้เยอะ

*เลือกเรียนสาขานี้ อนาคตไปได้ต่อได้ไกลแน่นอน สมัครเลย!

—————————-

 

#WellnessEducation #มหาวิทยาลัยคริสเตียนนครปฐม #มอคริสเตียน #มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านสุขภาวะ #สายสุขภาพ #สายวิชาชีพ #จบมามีงานทำ100% #กราฟิกและมัลติมีเดียคริสเตียน