มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการ จากสมาคมสถาบันอุดมศึก […]

รับรางวัลเหรียญทองแดง ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ระดับปริญญาตรี) มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

รับรางวัลเหรียญทองแดง ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโ […]

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานและผลปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมรองดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึ […]

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถ้ […]

“รางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมดีเด่น” การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2566

“รางวัลชนะเลิศ ด้านนวัตกรรมดีเด่น” การประกวดสหกิจศึกษาแ […]