มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลโล่เกียรติคุณ “ระดับดีเด่น” การเป็นสถาบันการศึกษาผู้ผลิตนักกายภาพบำบัดที่มีบทบาทในการควบคุมการบริโรคยาสูบจาก สสส. และเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สภากายภาพบำบัด

รางวัลโล่เกียรติคุณ “ระดับดีเด่น” การเป็นสถ […]

อาจารย์ศุภชัย ยิ่งเจริญ ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ให้กับ บริษัท ซิกม่า ไบโอเทค จำกัด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ศุภชัย ยิ่งเจริญ ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในทีมที่ […]