อาจารย์ศุภชัย ยิ่งเจริญ ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ให้กับ บริษัท ซิกม่า ไบโอเทค จำกัด

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ศุภชัย ยิ่งเจริญ ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในทีมที่ […]