คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศิษย์เก่ากายภาพบำบัดได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ

     ขอแสดงความยินดีกับนายพลกฤษณ์ บัวประเสริฐ และนางสาวลักษมณ กำเนิดเพชร ศิษย์เก่าสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี ศิษย์เก่าทั้ง 2 ท่าน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ เรื่องภูมิปัญญาเบ็ดเสร็จ (Multiple Development Machine with Biofeedback) จากการประกวดผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมประจำปี 2563 จัดโดยคุรุสภา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน