ขอแสดงความยินดี กับ ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ติดเชื้อโควิด-19 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดี กับ ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพั […]