มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ติดเชื้อโควิด-19 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

     ขอแสดงความยินดี กับ ผลงานวิจัย เรื่อง ” การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ติดเชื้อโควิด-19 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ” ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดนวัตกรรมและผลงานวิจัยในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสยาม