มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ ผลงานนวัตกรรม " Christian X " ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

     ขอแสดงความยินดี กับ ผลงานนวัตกรรม ” Christian X ” ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดนวัตกรรมและผลงานวิจัยโครงการ นวัตกรรมก้าวไกล วิจัยก้าวหน้า พัฒนาสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสยาม