มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับนักศึกษา 2564

ปฏิทินการรับสมัครและสอบ ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

Update: 18 สิงหาคม 2565