มหาวิทยาลัยคริสเตียน

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีการศึกษา 2565

     สำนักบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีการศึกษา 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม โดยสิ้นปีการศึกษา 2565 มีผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย คือ อาจารย์พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มีผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงานเข้าร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า และร่วมแสดงมุทิตาจิต จำนวน 42 คน

Retirement Congratulation Ceremony of Academic Year 2565

     Office of Personnel Management, Christian University of Thailand organized the  Retirement Congratulation Ceremony of Academic Year 2565 on Friday 30th June 2023 at 13.30 hrs. at Meeting Room 1-204, Administration Building, Christian University of Thailand, Nakhon Pathom. The worship and the retirement congratulation was arranged for Mrs. Pimnipa Srinoppakhun, a retired instructor under the College of Nursing and was attended by 42 administrators, instructors and staffs.