คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จัดโครงการ “ฟิตข้อเข่าด้วยการเต้นตามตารางเก้าช่องจังหวะบาสโลบ”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ องค์การบริ […]

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ร่วมกับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกันจัด โครงการ “คัดกรองโรคภัย สำรวจกาย สำรวจใจ ผู้สูงวัย สู้ภัยโควิด” และ โครงการ “จัดการชีวิต พิชิตโรคภัย”

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ร่วมกับ หลักสูตรพยาบาลศา […]

สาธิตย้อนกลับการล้างมือและการแปรงฟันให้กับเด็กที่มาร่วมงาน รวมทั้งแจกแปรงสีฟัน ยาสีฟัน กิ๊ฟเซ็ตให้กับเด็กๆและผู้ปกครองที่มาร่วมงานวันเด็ก

สาธิตย้อนกลับการล้างมือและการแปรงฟันให้กับเด็กที่มาร่วม […]