มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ “หลักการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬากับนักเรียนและนักกีฬา”ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ “หลักการใช้วิทยาศาสตร์การ […]

เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) (นำร่อง) จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE (ฉบับปรับปรุง […]