มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สายตรงคณบดี
โทร 034-388555 ต่อ 2235

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ID LINE

Activities
MOUs
Rewards

รางวัลโล่เกียรติคุณ “ระดับดีเด่น” การเป็นสถาบันการศึกษาผู้ผลิตนักกายภาพบำบัดที่มีบทบาทในการควบคุมการบริโรคยาสูบจาก สสส. และเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สภากายภาพบำบัด

Read More »
Knowledge

คีตะมวยไทย นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ได้มีโอกาสร่วมนำออกกำลังกาย ในคลิป “คีตะมวยไทย” ของหน่วยกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง)

การเรียนรู้ hydrotherapy หรือ ธาราบำบัด