มหาวิทยาลัยคริสเตียน

งานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2022

(Christmas Celebration 2022 “JOY, HOPE and LOVE”)

     มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้จัดงานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2022 (Christmas Celebration 2022 “JOY, HOPE and LOVE”)
ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จุดเทียนแห่งคริสตมาสโดยศาสนาจารย์จิรยุทธ วจนะถาวรชัย อนุศาสก มหาวิทยาลัยคริสเตียน อธิษฐานสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า
โดยศาสนาจารย์ ดร.วันดี วจนะถาวรชัย คณบดีคณะคริสตศาสนศาสตร์ บรรยายธรรมในหัวข้อ “JOY, HOPE and LOVE” โดย ศาสนาจารย์สุรกิจ กมลรัตน์ ประธานคริสตจักรภาคที่ 11 อธิษฐานมอบถวายและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ทั้งนี้มีกิจกรรมการแสดง และจับฉลากมอบรางวัลแก่นักศึกษา ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์และอาคารกีฬาในร่ม และมีการแข่งขันฟุตบอล เพื่อสานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานเปิดงาน ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Christmas Celebration 2022 “JOY, HOPE and LOVE” at Christian University of Thailand

     Christian University of Thailand organized Christmas Celebration 2022 “JOY, HOPE and LOVE” on Friday 9 December 2022. Reverend Jirayut Wajanathavornchai, Chaplain of Christian University of Thailand lit the candle of Christmas, Reverend Dr. Wandee Wajanathavornchai, Dean of College of Christian Theology prayed to praise and thank God. Reverend Surakit Kamolrat, Chair of the 11th District Church gave a sermon on JOY, HOPE and LOVE. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand prayed for the offerings and bestowed the Outstanding Personnel Award and Outstanding Researcher Awards. Various shows were performed and Christmas gifts were awarded to the lucky students at Multipurpose Buildings and Indoor Stadium. In addition, a relationship football game between personnel and alumni was organized and presided by the President at the Stadium of Christian university of Thailand.