มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การจัดตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียน

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การจัดตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียน ในวันพฤหัสบดีที่   7 ก.ย. 2566 ณ หอประชุมอาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

  • จุดเทียนพิธีโดย ศาสนาจารย์ จิรยุทธ วจนะถาวรชัย อนุศาสก มหาวิทยาลัยคริสเตียน,
  • พระธรรมเทศนา หัวข้อ “ต้นไม้ ม.คริสเตียน” โดย ศาสนาจารย์ ดร.สิทธุ์ คิมหะจันทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน,
  • อธิฐานมอบถวายทรัพย์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • อธิษฐานขอพระพรโดย ศาสนาจารย์สุรกิจ กมลรัตน์ ประธานอนุกรรมการศาสนศาสตร์ คริสตจักรภาค 11
  • กล่าวแสดงความยินดี 40 ปีวาระแห่งพระพร โดย ผู้ปกครอง ดร.วิศาล ภัทรธรรมมาศ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน

     ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน,
     ศาสนาจารย์ ชิงขวา อภิรักษ์พนาเขต ประธานคริสตจักรภาค 11
     คุณประภาศรี ดามุส ผู้แทนกรรมการบริหารโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สีลม
     คุณณรงค์ ปฐมกาญจนา ผู้แทนกรรมการบริหาร โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม

Worship for the 40th Anniversary of Establishment

of Christian University of Thailand

     Christian University of Thailand organized the worship for the 40th Anniversary of university establishment on Thursday 7th September, 2023 at the Auditorium, Srisirindhorn Building, Christian University of Thailand. Reverend Jirayut Wajanathavornchai, Chaplain and Head of Religious Affairs lit the candle. Reverend Dr. Sin  Kimhajun, Vice Chair of the University Council gave a sermon on “Trees of Christian University of Thailand”. Prayer for the offering by Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand. Prayer for blessings by Reverend Surakit Kamolrat, Chair of Submittee on Theology, the 11th District of the Church of Christ. Prayer to congratulate for the 40th anniversary of the university started by Elder Dr. Wisarn Pattarathammas, Former Chairman of Christian University of Thailand Council and followed by Asst. Prof. Dr. Patcharaporn Duangchurn, representative of Christian University of Thailand Council. Reverend  Chingkwha Apirakpanakhet, Chairman of the 11th District of the Church of Christ. Mrs. Prapasri Damous, representative of Bangkok Christian Hospital, Silom, and Mr.Narong Pathomkanjana, representative of Bangkok Christian Hospital, Nakhon Pathom.