มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียนและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการการแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมอาคารศรีสิรินธร  มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยมีกิจกรรมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ได้แก่  สภานักศึกษาร่วมกันแจกของที่ระลึกให้แก่ผู้สำเร็จ  และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา