มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยศาสนาจารย์ จิรายุทธ วจนะถาวรชัย อนุศาสก มหาวิทยาลัยคริสเตียน อธิฐานสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า โดยมี ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานและให้โอวาทแก่นักศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ความประพฤติดี จากนั้นได้มีพิธีมอบทุนการศึกษากองทุน “ให้ไม่มีที่สิ้นสุดและรักไม่มีที่สิ้นสุด” โดย คุณธงไชย แสงกิจพร ผู้ก่อตั้งกองทุน เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 9 คน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Wai Khru Ceremony 2022

     Christian University of Thailand organized Wai Khru Ceremony 2022. Reverend Jirayut Wajanathavornchai, Chaplain of Christian University of Thailand prayed and thanksed God. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand presided over the ceremony and gave words of exhortation to the students. The administrators gave an honor to bestow scholarships to students with outstanding academic performance and good behavior. In addition, the scholarships from the “Endless Love and Fund” were awarded to 9 Nursing students by Mr. Thongchai Sangkitporn, the founder of the scholarship fund on July 7, 2022 at Multidisciplinary Building of Christian University of Thailand.