มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยศาสนาจารย์ จิรยุทธ วจนะถาวรชัย อนุศาสก มหาวิทยาลัยคริสเตียน อธิษฐานสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า โดยมี ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานและให้โอวาทแก่ นักศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ความประพฤติดี จากนั้นได้มีพิธีมอบทุนการศึกษากองทุน “ให้ไม่มีที่ สิ้นสุดและรักไม่มีที่สิ้นสุด” โดย คุณธงไชย แสงกิจพร ผู้ก่อตั้งกองทุน เป็นผู้มอบทุนการศึกษา     ให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 คน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมอาคารศรีสิรินธร 

Wai Khru Ceremony 2023

     Christian University of Thailand organized Wai Khru Ceremony 2023. Reverend  Jirayut Wajanathavornchai, Chaplain of Christian University of Thailand prayed and thanksed God. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand presided over the ceremony and gave words of exhortation to the students. The administrators gave an honor to bestow scholarships to students with outstanding academic performance and good behavior. In addition,  the scholarships from the “Infinite Love Fund” and Infinite Giving Fund” were awarded to 11 Nursing students by Mr. Thongchai Sangkitporn, the founder of the scholarship fund on July 13, 2023 at Srisirinthorn Building of Christian University of Thailand.