มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน

     ผู้ช่่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ผู้บริหาร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าพบ นายแพทย์ เอกลาภ  ทองบริสุทธิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566