มหาวิทยาลัยคริสเตียน

วิทยากรในการจัดอบรมพนักงานของคลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชัน

    อาจารย์ ดร.ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดอบรมพนักงานของคลินิกกายภาพบำบัด ยูนิคแคร์สเตชัน  ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ Pain management