มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (รอบคัดเลือกภาค 2)

     เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายณัฐศักดิ์ ตันคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพาะกาย ในรายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (รอบคัดเลือกภาค 2) ณ โรงเรียนท่าตำหนัก จ.นครปฐม ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ (รอบคัดเลือก) ประเภท ฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 เป็นตัวแทนภาค 2 เพื่อเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 ในรอบมหกรรมต่อไป