มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการก้าวแรกสู่วิชาชีพกาพภาพบำบัด ปีการศึกษา 2565

     เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดโครงการก้าวแรกสู่วิชาชีพกาพภาพบำบัด ปีการศึกษา 2565 โดย ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานในพิธี และดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพมอบเสื้อกาวน์กายภาพบำบัด ให้กับนักศึกษาจำนวน 21 คน
ณ หอประชุม 2-201 อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

The First Step towards Physical Therapy Profession Project in Academic Year 2565

     On Saturday 7th January 2023, College of Health Sciences organized “The First Step towards Physical Therapy Profession” Project in Academic Year 2565. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand   presided over the project opening and
Dr. Thisanuwat Chaikoth, Dean of the College of Health Sciences bestowed physiotherapy gowns to 21 students at the Auditorium, Srisirinthorn Building, Christian University of Thailand.