มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ คริสเตียนอาสา พาบ้านคลองจินดา ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง

    คณาจารย์กลุ่มการพยาบาลชุมชน นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยคริสเตียน  จำนวน 14 คน จัดโครงการ “คริสเตียนอาสา พาบ้านคลองจินดา ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง” ในวันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจากรองนายก อบจ. เป็นประธานเปิดโครงการ รวมทั้ง สจ. ผู้นำชุมชน และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมโครงการฯ