มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์คณะสหวิทยาการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

หัวข้อเรื่อง “การอบรมพนักงานต้อนรับและพัฒนางานด้านบริการ”

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 อาจารย์ ดร.อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและหัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ พร้อมด้วยอาจารย์สงกรานต์ กลมสุข หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การอบรมพนักงานต้อนรับและพัฒนางานด้านบริการ” ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ ณ โรงแรมหัวหิน แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการโรงแรมให้กับพนักงานบริการส่วนหน้า จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ในการนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ยังได้รับอนุเคราะห์คู่มือการจัดการงานส่วนหน้า คู่มือบริการอาหารและเครื่องดื่ม จากทางสมาคมฯ เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรได้ในอนาคต

     On November 15, 2023, Dr. Anuthida Prasertsak Vice Dean for Academic Affairs and Head of the Bachelor of Business Administration Program Health Service Management, along with Mr.Songkran Klomsook, head of the Bachelor of Arts program in Tourism and Hospitality Management invited to be a special lecturer on the topic of “Reception staff training and service development” organized by the Hua Hin-Cha-am Tourism Business Association at Hua Hin Grand and Plaza Hotel, Prachuap Khiri Khan Province in order to deliver academic and professional knowledge in hotel management to front office staff for a total of 50 attendants. Also received a training manual in Front Office Service, Food and Beverage Service from the association to be used for teaching and learning in future courses of Tourism and Hospitality Management, Christian University of Thailand.