มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดกิจกรรม อนุรักษ์มรดกไทย ประเพณีสงกรานต์

อนุรักษ์มรดกไทย ประเพณีสงกรานต์

     กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดกิจกรรม “อนุรักษ์มรดกไทย ประเพณีสงกรานต์” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ตามประเพณีสงกรานต์ด้วยการรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ   อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าวอวยพร ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีสงกรานต์