มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ Sexuality Education and Personal Development for

the Prevention of Discrimination and Violence Workshop

     คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช และคณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ นำนักศึกษาหลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program จัดโครงการ ” Sexuality Education and Personal Development for the Prevention of Discrimination and Violence Workshop ” ณ โรงเรียน Sunflower Trilingual ทานตะวันสามภาษา ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.