มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มอบทุนการศึกษา กองทุน “ให้ไม่มีที่สิ้นสุดและรักไม่มีที่สิ้นสุด”

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับคณะพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน “ให้ไม่มีที่สิ้นสุดและรักไม่มีที่สิ้นสุด” ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 8-9 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน กรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีในการมอบทุนการศึกษา กองทุน “ให้ไม่มีที่สิ้นสุดและรักไม่มีที่สิ้นสุด” โดย คุณธงไชย แสงกิจพร ผู้ก่อตั้งกองทุน เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 9 คน

“Endless Love and Fund“ Scholarship

     College of Nursing, Christian University of Thailand and College of Nursing, Saint Louis College organized “Endless Love and Fund” Scholarship bestowment on 9 June, 2022 at Meeting Room 8-9 of Siam Complex Educational Center, Christian University of Thailand, Bangkok. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand presided over the bestowment. The “Endless Love and Fund” Scholarship was awarded to 9 Nursing students by Mr. Thongchai Sangkitporn who is the founder of the scholarship fund.