มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษากองทุนให้ไม่มีที่สิ้นสุด

เข้าพบ คุณธงไชย แสงกิจพร ผู้ก่อตั้งกองทุนให้ไม่มีที่สิ้นสุด

     วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษากองทุนให้ไม่มีที่สิ้นสุด เข้าพบ คุณธงไชย  แสงกิจพร ผู้ก่อตั้งกองทุนให้ไม่มีที่สิ้นสุด ในโอกาสแนะนำผู้บริหารคณะฯ ปีการศึกษา 2567 การรายงานความคืบหน้าของกองทุน รวมถึงการวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ จากกองทุนฯ ในอนาคต โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเป็นกันเองและความเมตตาที่เปี่ยมล้นจากคุณธงไชย ด้วยปณิธาน ให้…..ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะไม่หยุดอยู่เท่านี้