มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจาร์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ " วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ "

     ในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้ เนื่องด้วยโอกาสพิเศษในวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ผู้มีคุณูปการต่อการพยาบาลไทย (6 พ.ค.) และร่วมรำลึกวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) วันเกิดของมีสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล (12 พ.ค.) อีกทั้งยังเป็นวาระครบรอบ 96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

     อาจาร์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ “วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ” ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร