มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรม รวมพลัง รวมใจ บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ ชมรมโรทาแรคท์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลัง รวมใจ บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ กองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และการเดินรณรงค์ร่วมรับการบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโปลิโอ ณ ตลาดหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ ภายใต้โครงการ จิตอาสาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ