มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ กายภาพบำบัดรุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2565

     กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ กายภาพบำบัดรุ่นที่ 20 เป็นกิจกรรมรับน้องภายในสาขากายภาพบำบัด มีทั้งการเล่มเกมส์ สันทนาการ เฉลยสายรหัสและพิธีผูกข้อมือ ทำให้นักศึกษากายภาพบำบัดทุกชั้นปี และรุ่นพี่ที่จบแล้วได้รู้จักกันมากขึ้น จัดโดย นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565