มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี

กับ คุณรัตติกาล หล่มเหลา ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณรัตติกาล  หล่มเหลาศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 580xxx ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ Nurse Kasemrad Award 2023 พยาบาลในดวงใจ ประเภท ผู้ปฏิบัติการ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

     ปัจจุบัน คุณรัตติกาล  หล่มเหลา ปฏิบัติงาน ณ แผนก 8A พยาบาลผู้ป่วยในพิเศษโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา