มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ บริจาควัสดุเหลือใช้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 3 (อลูมิเนียม: เพื่อการทำขาเทียม)

     โครงการ บริจาควัสดุเหลือใช้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 3 (อลูมิเนียม: เพื่อการทำขาเทียม) ส่งมอบบริจาคอลูมิเนียม ณ
โรงงานทำขาเทียมพระราชทานโรงพยาบาลดอนตูม พร้อมทั้งชมขั้นตอนในการผลิตขาเทียม และเข้าเยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจผู้รับบริการขาเทียม วันนที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นำโดย อาจารย์มัณฑนา เทวาโภคิณกุล และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 50 คน