มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการบริจาควัสดุเหลือใช้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 5 (อลูมิเนียม : เพื่อการทำขาเทียม)

      วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 อาจารย์มัณฑนา  เทวาโภคิณกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา พร้อมตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นำอลูมิเนียม ไปบริจาค ณ โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลดอนตูม และได้เข้าเยี่ยมชมการซ่อมแซม การประกอบอุปกรณ์ขาเทียม จากพี่ๆ เจ้าหน้าที่ ซึ่งให้การต้อนรับเป็นอย่างดี