มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต

     เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคต  ภายในงานมีกิจกรรมการออกบูธจากสถานประกอบการ อาทิเช่น โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม, โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์, โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน และสอนการสร้างเรซูเม่ออนไลน์ วิทยากรโดย คุณทฤฆชนม์ สิริทวีชัย จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน