มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการสานฝันฉันอยากเป็นนักกายภาพบำบัด 2023

     สาขาวิชากายภาพบำบัด  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการสานฝันฉันอยากเป็นนักกายภาพบำบัด ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดย ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการสานฝันฉันอยากเป็นนักกายภาพบำบัด มีฐานของสาขาวิชา อาทิเช่น

 • ฐานที่ 1 Anatomy and Biomechanics,
 • ฐานที่ 2 กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ,
 • ฐานที่ 3 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท,
 • ฐานที่ 4 กายภาพบำบัดทางระบบหัวใจหายใจและทรวงอก,
 • ฐานที่ 5  อุปกรณ์กายภาพบำบัดเพื่อการรักษา,
 • ฐานที่ 6 การตอบสนองระบบหัวใจและหลอดเลือดขณะออกกำลัง,
 • ฐานที่ 7 บรรยายแนะนำกายภาพบำบัด

Physiotherapist Dreaming Project 2023

     Physical Therapy Program under College of Health Sciences, Christian University of Thailand organized Physiotherapist Dreaming Project on May 21, 2023. Dr. Thisanuwat Chaikoth, Dean of the College of Health Sciences presided over the project opening. Seven activity bases related to

 • 1. Anatomy and Biomechanics,
 • 2. Orthopedic Physiotherapy,
 • 3. Neuropathic Physiotherapy,
 • 4. Chest Physiotherapy,
 • 5. Physiotherapy Equipment for Treatment,
 • 6. Cardiovascular Response to Exercise, and
 • 7. Physiotherapy Introduction were conducted for the participants.