มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

     มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิ.ย. 2566 ณ หอประชุมอาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     อธิฐานเปิด และแบ่งปันข้อพระวจนะ โดยศาสนาจารย์ จิรายุทธ วจนะถาวรชัย อนุศาสก มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปฐมโอวาท โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษา การลงทะเบียน การจัดการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริการด้านการเงิน  ระบบรักษาความปลอดภัยและการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย

Orientation for New Undergraduate Students in Academic Year 2566

     Christian University of Thailand organized the orientation for new undergraduate students in Academic Year 2566 on Thursday 1th June, 2023 at Srisirinthorn Building, Christian University of Thailand.

     Reverend Jirayut Wajanathavornchai, Chaplain of Christian University of Thailand prayed and shared God’s word.  Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand delivered the exhortation speech. The new students learned about the Educational System, Registration, Learning Management, Educational Quality Assurance, Financial Service, Security System and Digital Technology Service of Christian University of Thailand.