มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 15

     โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 15

     วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุม 8-1 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสภาคริสจักรในประเทศไทย