มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการค่ายเปิดบ้าน มหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 2

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ บริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด จัดโครงการค่ายเปิดบ้าน มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ครั้งที่ 2 โดยนายธีรวีร์ คณานุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานเปิดงาน ในกิจกรรมมีฐานของสาขาวิชา อาทิเช่น ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการพยาบาล, ฐานกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR), ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (ห้องอาจารย์ใหญ่), ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการพลบำบัด,  ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการเครื่องมือชีวการแพทย์, ฐานกิจกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ, ฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

The Second Christian University of Thailand Open House Project

     Christian University of Thailand cooperated with Tangjairean Co., Ltd. in organizing the Second Christian University of Thailand Open House Project. Mr.Teerawee Kananurak, Organizational Communication Manager, Christian University of Thailand presided over the opening. College activity bases related to Nursing Laboratory, First Aid and Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR), Anatomy Laboratory (Cadaver Room), Therapeutic Laboratory, Biomedical Instruments Laboratory, Innovation in Food Technology and Nutrition, and Sports and Exercise Science were conducted for 300 students participating in this project on Sunday 8th  October, 2023 at Christian University of Thailand.