มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการสานสัมพันธ์ฉันน้องพี่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

     วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ และรุ่นพี่ชั้นปีต่างๆ เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ฉันน้องพี่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้อง 6-101 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยรุ่นน้องและรุ่นพี่ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆมากมาย กิจกรรมสันทนาการ รวมถึงการทำกิจกรรมในฐานต่างๆ และนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการผูกข้อมือรับขวัญจากคณาจารย์และรุ่นพี่ในช่วงท้ายของการจัดโครงการอีกด้วย