มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สานสัมพันธ์ฉันน้องพี่ คณะพยาบาลศาสตร์ 2566

     สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์ฉันน้องพี่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (รับน้อง) ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยมีการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง รวมทั้งการประกวดแฟชั่นโชว์ในตรีมงานวัด