มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ Nursing Innovation and Global Health for Wellness Toward Sustainable Development

และคืนสู่เหย้า 4 ทศวรรษพยาบาลคริสเตียน

     เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการ Nursing Innovation and Global Health for Wellness Toward Sustainable Development และคืนสู่เหย้า 4 ทศวรรษ พยาบาลคริสเตียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และแสดงความยินดี กับคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 4 ทศวรรษ ของการก่อตั้ง ในโอกาสนี้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น และการแสดงของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรมเอสดีอเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

Nursing Innovation and Global Health for Wellness Toward Sustainable Development Project

and the 40th Anniversary of Christian Nurse Homecoming

     On Friday 31st May 2024, College of Nursing, Christian University of Thailand organized Nursing Innovation and Global Health for Wellness Toward Sustainable Development Project and the 40th Anniversary of Christian Nurse Homecoming. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand delivered a welcome speech to the participants and congratulated the College of Nursing on the occasion of the 40th anniversary of establishment. On this occasion, the honorary plaques were awarded to the outstanding alumni and various shows of alumni and  students were performed at Amarin Room, SD Avenue Hotel, Pinklao, Bangkok.