มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

     อาจารย์มัณฑนา เทวาโภคิณกุล  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาศึกษา นำนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566