มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ คณะพยาบาลศาสตร์นำวิสัยทัศน์สู่การดูแลสุขภาพแก่ประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล

👉👉👉 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นำโดย อาจารย์รัฎภัทร บุญมาทอง  อาจารย์จุฑารัตน์  ผู้พิทักษ์กุล และอาจารย์สุกัลยา สอนเพียร จัดโครงการคณะพยาบาลศาสตร์นำวิสัยทัศน์สู่การดูแลสุขภาพแก่ประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม    

⏱⏰ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ ชุมชนบ้านดอนขนาก ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

😷😷โดยเป็นกิจกรรมดูแลด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ดูแลทำความสะอาดตู้ยา  บริการนำยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็นไว้ตู้ยา และเอายาที่หมดอายุทิ้ง การให้คำแนะนำด้านสุขภาพทั่วไป กิจกรรมดังกล่าวนอกจากให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนยังส่งเสริมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพอีกด้วย